Счетоводна кантора " Марков Инвест " ЕООД се управлява и представлява от Николай Бончев Марков,
магистър по "Финансов мениджмънт" от СА " Д.Ценов " - Свищов, завършил е и 2 годишна следдипломна
квалификация по "Данъчен и митнически контрол" в СА " Д.Ценов " - Свищов и едногодишна квалификация по
"Педагогика" в Технически университет - Габрово.
   Г-н Марков има над 10 години опит в областа на счетоводството и финансите на бюджетни, търговски и
производствени предприятия, и в подпомагане дейността на чуждестранни инвеститори на Българска територия.
Два мандата председателства Комисията по "Финансово икономическа политика" в Общински съвет - Дряново.

   Екипът на счетоводната кантора обслужва клиенти с дейности във всякакви области от стопанския живот на
страната, като:
  • Български поделения на чуждестранни фирми.
  • Търговия на едро и дребно.
  • Строителство и строителни услуги.
  • Производство.
  • Транспорт и спедиция.
  • Рекламна дейност.
  • Инвестиционни проекти.
  • Застрахователни дейности и др.

Хаджи Марковата къща за гости       Информационен портал       Апартамент с директен достъп до плажа