Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към Клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности
и възможности. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите
фирми, така и малките търговци и физическите лица. Създаването на дългогодишни отношения с Клиентите ни
при спазване на баланс на взаимните търговски интереси е целта ни при определянето на ценовата ни листа.
Нашият стремеж е да осигурим на своите Клиенти качествени и ценово обосновани услуги.

  • При абонаментно обслужване на фирми на едностранно счетоводство цените започват от 60.00 лева месечно.

  • При абонаментно обслужване на фирми на двустранно счетоводство, включващо пълния набор от услуги по
    ТРЗ, ДДС, осчетоводяване, годишни отчети и данъчни декларации, цените започват от 200.00 лева месечно.

  • Само годишно счетоводно приключване, еднократна цена от минимум 200.00 лева.

Хаджи Марковата къща за гости       Информационен портал       Апартамент с директен достъп до плажа